Close Menu
SCPB '22 is een sportieve samenvoeging van Pancratius en SC Badhoevedorp

Lid worden


Voetbal

Wil je lid worden bij SCPB’22? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Vermeld hierin de voor- en achternaam van degene die lid wil worden, alsmede zijn of haar geboortedatum. Geef ook aan of je al eerder bij een voetbalvereniging lid bent geweest.

Hoofdleider bepaalt

De ledenadministratie stuurt jouw berichtje door naar de hoofdleider van de leeftijdscategorie waarin je wil voetballen. De hoofdleider beoordeeld of je geplaatst kunt worden in een team. Soms hebben we wachtlijsten voor bepaalde leeftijdscategorieën. De hoofdleider neemt contact met je op om de (on)mogelijkheden te bespreken. Als je geplaatst kunt worden zorgt hij of zij dat je een inschrijfformulier ontvangt.

Inschrijven

Nadat je dit inschrijfformulier hebt ingeleverd - zo nodig met pasfoto (vanaf 12 jaar) en kopie legitimatiebewijs (vanaf 17 jaar), word je ingeschreven als lid door de ledenadministratie. Na inschrijving ontvang je automatisch een bevestiging hiervan uit het KNVB-systeem. Bij nieuwe inschrijvingen rekenen wij € 25,00 inschrijfkosten.

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
Wie zich opgeeft wordt lid voor minimaal 1 seizoen. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch met een jaar (één seizoen) verlengd, tenzij vóór 15 mei wordt opgezegd. Wanneer iemand zich aanmeldt als nieuw lid tijdens het lopende seizoen, vindt inschrijving plaats nadat eerst het inschrijfgeld én de contributie voor het restant seizoen zijn voldaan.

Wijziging van jouw gegevens

Als jouw adresgegevens, telefoonnummer, of e-mailadres wijzigen, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Vooral de registratie van een juist e-mailadres is belangrijk: Veel communicatie vanuit de club verloopt via e-mail, maar ook alle KNVB-apps werken alleen met een juist geregistreerd e-mailadres.


Honkbal & softbal

Wil je lid worden bij onze honk- of softbalafdeling: stuur dan een e-mail naar Peter Eikelenboom: [email protected]. Vermeld hierin de voor- en achternaam van degene die lid wil worden, alsmede zijn of haar geboortedatum. Geef ook aan of je al eerder bij een voetbalvereniging lid bent geweest.

Inschrijven

Nadat je dit inschrijfformulier hebt ingeleverd - zo nodig met pasfoto en kopie legitimatiebewijs (vanaf 17 jaar), word je ingeschreven als lid door de ledenadministratie. Na inschrijving ontvang je automatisch een bevestiging hiervan uit het KNBSB-systeem. Bij nieuwe inschrijvingen rekenen wij € 25,00 inschrijfkosten.

Het seizoen loopt op jaarbasis.
Wie zich opgeeft wordt lid voor minimaal 1 seizoen. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch met een jaar (één seizoen) verlengd, tenzij vóór 15 oktober wordt opgezegd. Wanneer iemand zich aanmeldt als nieuw lid tijdens het lopende seizoen, vindt inschrijving plaats nadat eerst het inschrijfgeld én de contributie voor het restant seizoen zijn voldaan.

Wijziging van jouw gegevens

Als jouw adresgegevens, telefoonnummer, of e-mailadres wijzigen, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Vooral de registratie van een juist e-mailadres is belangrijk: Veel communicatie vanuit de club verloopt via e-mail, maar ook alle KNBSB-apps werken alleen met een juist geregistreerd e-mailadres.Kijk ook op: