Close Menu
SCPB '22 is een sportieve samenvoeging van Pancratius en SC Badhoevedorp

Dirk Louman

Facilitaire Zaken

E: facilitair@scpb22.nl

T . 06-51339312

Wat valt er onder Algemene Zaken & Facilitair?

-Facilitaire zaken - accommodatie

Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de velden en de accommodatie.

 • Beheer en onderhoud van het sportcomplex in samenwerking met vrijwilligers
 • en/of andere instanties die betrokken zijn bij het onderhoud van de accommodatie.
 • Opzetten van een onderhoudsschema voor zowel groot als klein onderhoud van de
 • accommodatie.
 • Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van voetbal- en trainingsvelden.
 • Draagt zorg voor de schoonmaak van de kleedkamers

-Facilitaire zaken – kantine

 • Vaststellen van het assortiment, dat past bij het ledenbestand van de vereniging, alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden.
 • Zorg dragen dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft.
 • Bijdragen aan een goed verloop van diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden.
 • De zorg voor het steeds over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kunnen beschikken voor de bar- en schoonmaakdiensten.
 • Er op toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.

-Vrijwilligers

Werving en plaatsing:

 • - In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers;
 • - In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers;
 • - Maken van taakomschrijvingen;
 • - Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties;
 • - Opstellen van advertenties voor beschikbare vacatures;
 • - Het houden van welkomst-gesprekken met nieuwe vrijwilligers;
 • - Zorg dragen voor een kennismakings- en inwerkplan;
 • - Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen.
 •  

Ondersteuning en begeleiding:

 • - Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers;
 • - Voeren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers;
 • - Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers;
 • - Stimuleren van doorstroom naar andere functies;
 • - Zorgen voor noodzakelijke materialen;
 • - Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers;
 • - Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
 • - Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen
 •  

Deskundigheidsbevordering:

 • - Inventariseren van de opleidingswensen en –behoeften;
 • - Op de hoogte blijven van het aanbod van cursussen e.d.;
 • - Contact onderhouden met cursusaanbieders;
 • - Organiseren van trainingen/scholingen in de vereniging;
 • - Informeren over/stimuleren tot deelname aan scholingen;
 • - Verspreiden van informatie (werk- en infobladen e.d.);
 • - Organiseren van consultatie door collega’s.
 •  

Communicatie:

 • - Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging;
 • - Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;
 • - Opstellen van persberichten e.d.;
 • - Onderhouden van externe contacten (gemeente, bond, etc.)
 •  

Afspraken, regels en wetgeving:

 • - Opstelling van een vrijwilligersovereenkomst;
 • - Uitvoeren van risico-inventarisatie en –evaluatie (arbocheck);
 • - Zorg dragen voor verzekeringen voor vrijwilligers;
 • - Zorg dragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen;
 • - Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d
 •  

Beleid:

 • - Adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;
 • - Behartigen van belangen van de vrijwilligers;
 • - Rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken;
 • - Opstellen van een vrijwilligersplan;
 • - Bespreken van het plan met de betrokkenen;
 •  - Opstellen van een actieplan; - Coördineren van de uitvoering van het plan;
 • - Evalueren van de resultaten