Close Menu
SCPB '22 is een sportieve samenvoeging van Pancratius en SC Badhoevedorp

Werner Leermakers

Jeugdvoorzitter en vice-voorzitter

E: jeugdvoorzitter@scpb22.nl

T: 06-11745645

Wat doet een vice-voorzitter?

Vervangt, indien nodig de voorzitter (zie taken voorzitter)

Wat doet een jeugdvoorzitter?

 • Bepaalt het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
 • Coördineert de diverse commissietaken.
 • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.
 • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
 • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
 • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
 • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
 • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
 • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
 • Stelt samen met de penningmeester een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.
 • Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

Wat betekent de rol voetbal- en honkbal ondersteuning?

Aansturing scheidsrechters

 • Heeft een coördinerende rol in de scheidsrechterscommissie en bepaalt samen met de commissie het beleid ten aanzien van scheidsrechters.
 • Onderhoudt samen met de scheidsrechterscommissie een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. door het stimuleren en aanbieden van opleidingen.
 • Het gezamenlijke organiseren van informatieavonden voor de scheidsrechters.

Materialen

 • Zorgt in samenspraak met de materiaalcommissie voor voldoende materialen voor voetbal
 • Zorgt voor voldoende materialen voor honk- softbal
 • Definieert de kledingpolicy en bewaakt deze.