Close Menu
SCPB '22 is een sportieve samenvoeging van Pancratius en SC Badhoevedorp

Vertrouwenscontactpersonen

VEILIG SPORTKLIMAAT SCPB ‘22

Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond een sportveld. Sport brengt mensen samen en zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Maar helaas gaat het soms mis. Bijvoorbeeld een scheldpartij,  duw- en trekwerk, een vechtpartij of intimidatie.  Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom zet SCPB 22 zich in voor een prettig en veilig sportklimaat.

Hoe?

Hoe zet SCPB ’22 zich in voor een veilig sportklimaat? Door de bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters, ouders en spelers te leren hoe je sportplezier stimuleert. En door in te grijpen als het fout gaat. Zo houden we sporten leuk! Kijk maar eens op Veilig Sporten. Ondanks alle goede intenties komt het toch voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van (seksueel en ander) ongewenst gedrag in de sport aan het licht.

Om sport veilig en leuk te maken, en te houden, hebben we binnen SCPB ‘22 de volgende maatregelen genomen:

 • VOG
  We vragen aan alle binnen de club actieve vrijwilligers een VOG. Hiermee sluiten we aan bij de eis van NOC*NSF en de overkoepelende bonden KNVB en KNBSB. Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen. Zie VOG voor meer informatie. Het uitgangspunt is duidelijk: zonder VOG bij SCPB ‘22 geen jeugdbegeleiding.
   
 • Gedragsregels
  Binnen onze club hanteren we de gedragsregels voor begeleiders in de sport, zodat voor iedereen duidelijk is wat we verwachten van zowel onze begeleiders, als ook ter bescherming van onze vrijwilligers die cruciaal zijn voor het sportplezier van de kinderen op onze club. Daat gaat om gedragsregels voor bestuurders; voor trainers, coaches en begeleiders; voor scheidsrechters;en voor sporters
   
 • Vertrouwenscontactpersonen
  Daarnaast hebben we bij SCPB ‘22 drie VertrouwensContactpersonen (VCP’s) aangesteld. Dit zijn:
  • mevrouw Kim Ross;
  • de heer Rob Wichard; en
  • de heer Karim Chatian.

   De VCP’s hebben alle drie de cursus VCP volbracht en hebben in hun professionele carrière ervaring opgebouwd omtrent een veilig werk- en sportklimaat.

Vertrouwenscontactpersonenen SCPB ‘22

Wanneer je een vertrouwelijke klacht, probleem of ervaring hebt over/met ongewenst gedrag binnen de club, kun je contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersonen van SCPB '22. Zij kunnen je verder helpen en doorverwijzen om zo een oplossing te vinden voor je klacht of probleem. De Vertrouwenscontactpersoon zal je klacht/probleem mogelijk vertrouwelijk behandelen. Kim, Rob en Karim zijn te bereiken door een mail te sturen naar het mailadres vertrouwenscontactpersoonscpb@gmail.com. Je kunt ook contact met hen opnemen door een gesloten enveloppe in de brievenbus tegenover de commissiekamer te gooien, ter attentie van "Vertouwenspersonen SCPB '22".

Landelijk meldpunt

Naast onze eigen Vertrouwenscontactpersonen is er tevens een landelijk meldpunt ‘grensoverschrijdend gedrag’ van NOC*NSF. Dat meldpunt is 24/7 bereikbaar. Er kan advies kan worden gevraagd en er kan anoniem melding worden gemaakt. Hiernaast beschikken zowel de voetbal- alsook de honkbalbond over sport specifieke vertrouwenscontactpersonen:

Vertrouwenscontactpersoon voetbal KNVB

Vertrouwenscontactpersonen honk- en softbal KNBSB